Celovita podoba avtobusnih postajališč

datum: 14.07.2020
kategorija: Novice

Občina Ajdovščina želi s tipskimi avtobusnimi postajališči čakalnice po vaseh poenotiti v celovito podobo. V proračunu pa so v tem in prihodnjem letu že zagotovljena sredstva za gradnjo devetih novih avtobusnih postajališč.

nemškaricaObčina Ajdovščina namerava avtobusna postajališča graditi v Tevčah, Batujah, Dolgi Poljani, Budanjah, Stomažu in Gaberjah. Prenove pa sta potrebni čakalnici v Črničah, kjer se bo za zaščito pred burjo in dežjem čakalnico zaprlo z obeh strani, in na Predmeji, kjer se bo uredil nadstrešek. Popravilo se bo tudi  tlak obstoječega avtobusnega postajališča na Cesti, na Nemškarici pa postavilo nadstrešek. Novo postajališče je predvideno tudi v Gaberjah, slednje se bo uredilo v sklopu projekta Moja pobuda.

Trenutno poteka faza zbiranja ponudb tipskih postajališč, po katerih se bo gradilo nova. Po izboru enotne zasnove bo potekalo skupno zbiranje ponudb za projektiranje – ker so nekatera postajališča na državnih cestah, bo potrebno pridobiti še soglasje Direkcije RS za infrastrukturo. Občina Ajdovščina gradnji in obnovi avtobusnih postajališč v proračunu namenja več kot 100.000 evrov sredstev.