Ulica na Borštu - nova ulica v mestu

datum: 16.10.2020
kategorija: Novice

Ajdovščina ima novo ulico, ulico na Borštu.

Mesto Ajdovščina ima novo ulico – predlog je prišel s strani lastnikov tamkajšnjih zemljišč. S sklepom je na septembrski seji Ulico na Borštu uveljavil Občinski svet Občine Ajdovščina.

Pobudo za vzpostavitev in za ime nove ulice so že lani dali lastniki tamkajšnjih parcel. Na Borštu je namreč lokalno zemljepisno ime območja, kjer nastaja nova soseska. S pobudo se je strinjala tudi Krajevna skupnost Ajdovščina. Sledila je izdelava geodetskega elaborata, nato pridobivanje mnenj GURS-a in Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen. Zadnji korak v kar zahtevni proceduri je bilo sprejetje Odloka o vzpostavitvi Ulice na Borštu v Ajdovščini na septembrski seji ajdovskega Občinskega sveta. Sledi le še označitev ulice na terenu.

Za sedaj je Ulica na Borštu najmanjša in najkrajša ulica v mestu – meri slabih 80 metrov in bo imela štiri hišne številke. Ulica ni del obstoječega mestnega uličnega sistema, vstop vanjo je urejen z regionalne ceste Ajdovščina – Col, leži namreč tik pod prvo colsko 'rajdo'. Skupaj z njo ima mesto Ajdovščina 44 ulic. Ulični sistem se sicer v zadnjih letih ni bistveno spreminjal, nastalo pa je nekaj novih ulic v obrtnih conah, na primer Mirce in Pod letališčem.