Nujno varstvo in pomoč ranljivim skupinam – poziv prostovoljcem

datum: 18.11.2020
kategorija: Koronavirus

Foto: Canva

Ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe že več tednov onemogočajo normalno, vsakdanje življenje. Kljub temu se občina Ajdovščina uspešno sooča z zagotavljanjem nemotene oskrbe ranljivih skupin in organiziranjem nujnega varstva otrok. Veliko pri tem pripomorejo prostovoljci – vsi, ki bi želeli pomagati skupnosti, vabljeni, da se javite.

Učenje na daljavo in ukrepi, ki onemogočajo vsakršno združevanje, so sprožili nemalo odprtih vprašanj. Občina Ajdovščina se z zagotavljanjem pomoči potrebnim uspešno sooča. Tudi v tem tednu bo poskrbljeno za družine v stiski – pakete pomoči bosta delili humanitarni organizaciji Karitas in Rdeči križ. Nemoteno poteka tudi nujno varstvo in priprava toplih obrokov. Okoli 70 upravičencev vsak dan koristi možnost subvencioniranega obroka, ki ga pripravljajo v Osnovni šoli Dobravlje. Ob vsem tem je za več kot 100 otrok zagotovljeno nujno varstvo, ki poteka v enoti Ribnik, en del tudi v Selu in Vipavi. Predani prostovoljci pa skrbijo tudi za varstvo otrok na domu, saj vsi starši zaradi nujnosti svojih poklicev in drugih okoliščin ne zmorejo zagotoviti varstva. Za take primere je občina Ajdovščina organizirala prostovoljce, ki skrbijo za nujno varstvo na domu. Slednje je zagotovljeno za  šoloobvezne otroke od 1.–5. razreda za otroke tistih staršev, ki opravljajo delo v nujnih poklicih. Varstvo otrok na domu bo še naprej nemoteno potekalo ob zadostnem številu prostovoljcev, zato pozivamo vse, ki bi želeli ponuditi svojo pomoč pri nudenju varstva otrok, da to sporočite na elektronski naslov: obcina@ajdovscina.si. Rdeči križ ima na voljo prostovoljce za nudenju učne. Na voljo pa imajo tudi 12 obnovljenih računalnikov od društva Duh časa, namenjenih za šolajoče na domu. Več informacij je na voljo na njihovi spletni strani

Skupaj zmoremo.