Prometna študija Tovarniške ceste

datum: 22.02.2023
kategorija: Novice

Na Tovarniški cesti v Ajdovščini so se pričela pripravljalna dela – nameščanje kamer za potrebe štetja prometa na posameznih lokacijah. Zaradi predvidenih večjih urbanističnih sprememb ter že zaznanih težav se bo namreč izdelalo prometno študijo Tovarniške ceste.

V okolici križišča z obvoznico se načrtuje večje urbanistične spremembe, že sedaj pa se na Tovarniški cesti zaznava precejšnje prometne težave. Predvsem je to gneča pred semaforiziranim križiščem v času prometnih konic, ki se občasno raztegne vse do središča mesta. Rešitve obstoječe situacije in nove prometne poti se bo načrtovalo na podlagi prometne študije. Izdelalo jo bo podjetje Provia, d . o. o. iz Nakla. Delo se je že pričelo, danes delavci montirajo kamere za 24 urne posnetke za potrebe štetja prometa. Iz posnetkov se bo proučilo prometne tokove, na tej podlagi pa nato izdelalo prometno študijo. Ta bo osnova za nadaljnje projektiranje in urbanistično urejanje Tovarniške ceste.