Uspešno prestala poskusno obratovanje

datum: 18.09.2023
kategorija: Novice

Centralna čistilna naprava uspešno prestala poskusno obratovanje.

Centralna čistilna naprava Ajdovščina je po vgradnji novega sistema za oksidacijo blata odlično prestala testno obdobje. Težave so odpravljene, mejne vrednosti okolju nevarnih snovi ob iztoku iz čistilne naprave so v mejah normale.

Centralna čistilna naprava uspešno prestala poskusno delovanje.Leta 1981 zgrajena centralna čistilna naprava v Ajdovščini, rekonstruirana v letu 2002, deluje kot klasična pretočna naprava s predhodno denitrifikacijo in anaerobno stabilizacijo blata. Naprava čisti komunalne odpadne vode iz naselij Ajdovščina, Dolenje, Ustje, Dolga Poljana, Budanje, Lokavec ter tehnološke odpadne vode iz naselja Ajdovščina. Po lanski inšpekcijski kontroli, ki je ugotovila, da je naprava preobremenjena, posledično pa se je blato prelivalo čez rob biološkega bazena, sta Občina Ajdovščina in Komunalno stanovanjska skupnost Ajdovščina takoj stopili v akcijo. Javno naročilo za dobavo celovitega sistema za oksidacijo blata v oksidacijskih bazenih z aktivnim blatom centralne čistilne naprave, skupaj z dobavo kisika, je bilo objavljeno lani pozno jeseni. Prijavila se je le ena družba, Istrabenz plini, ki je do danes tudi že uspešno dobavila, montirala in vzpostavila nov sistem. Gre za dodaten sistem, ki bo v pomoč obstoječemu ob visokih potrošnjah oziroma preobremenitvah centralne čistilne naprave in deluje s pomočjo vpihovanja kisika. Od junija do septembra je nova naprava poskusno obratovala. Za razliko od klasičnega sistema, ki deluje s pomočjo zraka, je sodoben sistem narejen na osnovi vpihovanja kisika. Težave so dokazljivo odpravljene, mejne vrednosti okolju nevarnih snovi ob iztoku iz čistilne naprave ne presegajo v okoljskem dovoljenju določenih količin teh snovi. Nov sistem se bo vklapljalo po potrebi, ob vrhuncih – predvidoma v poletnih mesecih. Kisik za vpihovanje namreč bistveno podraži delovanje naprave. Vrednost vgrajenega sistema je 281.000 evrov in jih je poravnala Občina Ajdovščina. Vrednost kisika, ki ga bo nov sistem potreboval v prihodnjih petih letih, pa presega 400.000 evrov in bo strošek Komunalno stanovanjske družbe Ajdovščina.