Pričenja se popis škode v kmetijstvu po neurjih od 10. maja do 1. avgusta

datum: 12.10.2023
kategorija: Novice

Breskve je načela že zmrzal, nato je prišla vročina in suša, nazadnje jih je oklestila toča.

Obveščamo kmetovalce, da se pričenja z ocenjevanjem škoda ne kmetijskih pridelkih zaradi posledic neurij s točo, ki so klestila v obdobju od 10. maja do 1. avgusta 2023. Občina Ajdovščina zbira izpolnjene obrazce do srede, 15. novembra 2023.

 Obveščamo vse kmetovalce, da se s sklepom Ministrstva za obrambo in Uprave RS za zaščito in reševanje, izdanim 9. 10. 2023, pričenja popis škode na kmetijskih pridelkih, ki so bili poškodovani od toče v obdobju od 10. maja do 1. avgusta 2023.

 

Prosimo za natančnost pri vnosu podatkov v obrazce, obvezno vpišite:

-          1.4. ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva;

-          1.5. davčno številko;

-          1.6. naslov nosilca;

-          1.7. KMG-MID iz registra kmetijskih gospodarstev; 

-          GERK – številko GERK-a.  Če ima nosilec v ENEM GERKU VEČ KULTUR je le te potrebno napisati LOČENO in prav tako LOČENO POVRŠINO za VSAKO KULTURO POSEBEJ (seštevek GERKa); 

-          VRSTA KULTURE (npr. breskve, marelice, jabolka, rdeče grozdje, belo grozdje, paradižnik, travinje….); 

-          ŠIFRA – vpisuje se šifra z seznama kmetijskih pridelkov, na katerih se ocenjuje škoda (glej prilogo); 

-          POŠKODOVANOST – dejanski odstotek poškodovanosti (v kolikor sta v istem GERKU dve kulturi, se vpiše isti GERK za vsako kulturo posebej in pri površini vpiše zgolj površino vpisane kulture, na primer: GERK 123456,  100 ar vpišemo: GERK 123456 rdeče grozdje 30 ar; GERK 123456 belo grozdje 70 ar); 

-          POVRŠINA POŠKODOVANE KULTURE – dejanska površina poškodovane kulture v arih v GERK-u; 

-          podpis oškodovanca na drugi in tretji strani obrazca; 

-          telefonsko številko na katero ste dosegljivi. 

Izpolnjeni obrazci se zbirajo na Občini Ajdovščina do 15. novembra 2023. 

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na sodelavko Doris Grmek, 05 36 59 135, doris.grmek@ajdovscina.si

 

Dopoldnilni sklep 

Obrazec 2 - toča 2023

Seznam kmetijskih kultur 

Dodatna tabela za vnos podatkov