Gasilski center Ajdovščina raste po načrtih

datum: 15.11.2023
kategorija: Novice

Logistični center Ajdovščina se polni – ob regijskem skladišču Civilne zaščite raste Gasilski center Ajdovščina. Stroji so na gradbišču prvo lopato zakopali v začetku poletja, trenutno pa poteka betoniranje temeljev.

Na začetku poletja so v Logističnem centru Ajdovščina, ob regijskem skladišču Civilne zaščite, zaropotali prvi gradbeni stroji. Gradnja Gasilskega centra Ajdovščina poteka po načrtu, čeprav je od poletja sem dela precej zaustavljalo vreme. Gradi preko javnega razpisa izbrano podjetje Kolektor Koling. Najprej je bilo potrebno narediti izkope, ponekod tudi precej globoko. Nato se je območje zasipalo z mešanico drobljenca, tudi zaradi izboljšanja nosilnosti tal na nekaterih predelih. Trenutno se betonira pasovne in točkovne temelje. Objekt bo namreč v enem delu zidan – poslovni del za pisarne in druge servisne prostore, medtem ko bodo garaže in drugi prostori za hrambo tehnične opreme montažni, saj gre za prostore z večjim volumnom. Po izdelavi temeljev bo sledila izdelava zidov in sten na pasovnih temeljih, medtem ko se bo konstrukcijske montiralo spomladi.

 

Objekt bo zaključen spomladi leta 2025. Obsegal bo 1.691,31 m² prostora, zasnovan bo tako, da bo imela vsaka enota svoj lastni vhod v poslovni del in v garaže. Načrtovana je tudi izgradnja skoraj 20 metrskega gasilskega stolpa na jugovzhodnem vogalu objekta. Stavba je načrtovana kot energetsko učinkovita, s toplotno zaščito konstrukcij ter vgradnjo energetsko učinkovitih inštalacij.