Anketa o nadaljnjem razvoju občine je v obdelavi

datum: 25.01.2024
kategorija: Novice

Vsem občankam in občanom se zahvaljujemo za sodelovanje v anketi o nadaljnjem razvoju občine Ajdovščina, ki je trenutno v obdelavi. Rezultati se pričakujejo v drugi polovici februarja in bodo javno objavljeni.

Z anketo o nadaljnjem razvoju občine Ajdovščina želimo pridobiti pomembno vodilo, kako nadalje zapeljati razvoj občine Ajdovščina, upoštevaje mnenja vseh občank in občanom, ki so imeli možnost prek ankete podati svoja stališča in smernice o tem, kako vidijo razvoj naše občine v prihodnje. Velik odziv priča o tem, da ste občanke in občani svojo vlogo pri soodločanju sprejeli kot pomembno. Končno število bo znano po obdelavi vseh podatkov. Vsem občankam in občanom se za podan odziv zahvaljujemo in obveščamo, da bodo rezultati ankete znani v drugi polovici februarja in bodo javno objavljeni na spletišču občine Ajdovščina.