Pričenja se gradnja kanalizacije v Plačah

datum: 26.01.2024
kategorija: Novice

V Plačah se pričenja izgradnja kanalizacijskega omrežja

V Plačah se pričenja izgradnja kanalizacije, ki bo priključena na malo čistilno napravo v Kozji Pari, na katero so že navezani Vipavski Križ, Male Žablje in zaselek Pikči v Dobravljah. Izvajalec je že uveden v delo, zaključek je načrtovan do konca prihodnjega leta.

V Plačah se pričenja izgradnja kanalizacijskega omrežjaPlače so tako še zadnja aglomeracija v skupnosti krajev, ki si delijo malo čistilno napravo. Po lanski novelaciji državne Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, ki natančno določa operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na območju celotne države, je območje urejanja v Plačah nekoliko ožje, kot je bilo prvotno določeno. Kanalizacija bo tako urejena po celotnem strnjenem območju. Skupina hiš na vzhodnem delu krajevne skupnosti, ki je oddaljena od gručastega strnjenega naselja, pa si bo sama urejala odvajanje in čiščenje odpadnih vod.  

Odpadne vode iz Plač se trenutno stekajo ali v greznice ali pa v obstoječ kanalizacijski sistem, ki je mešanega tipa, predvsem pa neustrezen. Precej kritično je predvsem sušno obdobje. Z naložbo v novo kanalizacijsko omrežje z navezavo na malo komunalno čistilno napravo v Kozji Pari bo v kraju zagotovljeno učinkovito odvajanje in čiščenje odpadnih vod. Zgrajenih bo približno 3.080 metrov gravitacijskih in tlačnih kanalov ter, zaradi konfiguracije terena, troje črpališč. Pogodba z izvajalcem je že podpisana, vrednost pogodbenih del je 810.000 evrov. Podjetje Stopar PGM je že uvedeno v delo ter pričenja z izvedbo naložbe, ki bo, vključno s hišnimi priključki, zaključena v slabih dveh letih. V kratkem bodo krajani Plač dobili informacijo o možnosti gradnje hišnih priključkov v skupnem in s strani Občine sofinanciranem projektu. Pogodbe s subvencionirano ceno hišnega priključka na novo kanalizacijsko omrežje pa bo urejala Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina.