Strategija lokalnega razvoja za območje LAS Vipavska dolina bo razdelila 1,3 milijona evrov

datum: 29.01.2024
kategorija: Novice

Odločba MKGP, zelena luč Strategiji lokalnega razvoja za območje LAS Vipavska dolina

Potrjena je Strategija lokalnega razvoja, ki območju Lokalne akcijske skupine (LAS) Vipavska dolina za izvajanje projektov prinaša 1,3 milijona evrov. Prve razpise za nepovratna sredstva se lahko pričakuje konec letošnjega leta.

Strategija je bila na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano oddana konec julija lani, prejšnji teden pa je administrativno službo Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina na Regijski razvojni agenciji Rod Ajdovščina razveselila povratna informacija, da je strategija sprejeta, sredstva pa so odobrena. LAS Vipavska dolina bo črpal sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj. Na voljo bo 1,3 milijone razpisnih sredstev za projekte.

Za pripravo strategije so bile organizirane delavnice, osebna svetovanja, pomembno pa so k izdelavi pomagale tudi dosedanje dolgoletne izkušnje in poznavanje terena izdelovalk in izdelovalcev. Strategija želi vzpodbuditi splošen celostni razvoj območja Lokalne akcijske skupine, to sta občini Ajdovščina in Vipava, hkrati pa tudi angažirati posameznike, društva, podjetja k aktivnejši participaciji pri razvoju naše skupnosti. Dva izpostavljena ukrepa, na podlagi katerih bodo preko razpisov dodeljena nepovratna sredstva, pa sta 1. dvig kakovosti bivanja prebivalcev in 2. dvig dodane vrednosti lokalnim proizvodom in storitvam.

Odločba kmetijskega ministrstva za LAS Vipavska dolina tako pomeni zeleno luč za pripravo lokalnih pravnih podlag za izbor projektov. V prihodnjih mesecih bodo organizirane tudi delavnice za potencialne prijavitelje projektov. Dokument Strategija lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino Vipavska dolina za programsko obdobje 2021 – 2027 je dostopna tu: https://las-vipavskadolina.si/.../SLR-L . Prve razpise se lahko pričakuje konec leta. Nepovratna sredstva preko teh razpisov bodo lahko črpali tako člani kot nečlani LAS, tako fizične osebe kot podjetniki, pomembna bo kakovost prijavljenega projekta. 

logo las suzana.png