Vabljeni k sodelovanju: javni posvet o spremembah OPPN Ribnik SB II

datum: 02.02.2024
kategorija: Novice

Od danes pa do 11. februarja na občinski spletni strani poteka Javni posvet o osnutku Sprememb in dopolnitev 2 občinskega podrobnega prostorskega načrta Ribnik SB II.

 Občina Ajdovščina, lastnik dela območja in potencialni investitor so namerč izrazili namero, da se OPPN spremeni v posameznih vsebinah, tako da bo mogoče izvesti želene investicije. Spremenijo se samo besedilne vsebine akta, grafične vsebine se ne spreminjajo. Spremembe se nanašajo na možnosti dopuščanja umeščanja sončne elektrarne na nadstrešnice na javnih zunanjih površinah in nad parkirišči, umeščanja novega otroškega vrtca v večstanovanjski objekt, širi se nabor dopustnih objektov različnih vsebin in barvne palete za fasade ter drugo. Podrobnosti so zapisane v gradivu, objavljenem na spletni strani Občine Ajdovščina pod naslovom Spremembe in dopolnitve 2 občinskega podrobnega prostorskega načrta Ribnik SB II (SD-2 OPPN Ribnik SB II).

Po prvem javnem posvetu v novembru 2023 se je danes, 2. februarja, pričel odvijati drugi javni posvet o osnutku Sprememb in dopolnitev 2 občinskega podrobnega prostorskega načrta Ribnik SB II. Potekal bo do 11. februarja. Vabljeni k sodelovanju – vaše predloge, vprašanja in pripombe lahko oddate tudi preko spletnega obrazca