Odprt je javni poziv za dodelitev subvencij za zamenjavo kritin ali fasadnih plošč, ki vsebujejo azbestna vlakna

datum: 22.03.2024
kategorija: Novice

Odprt je javni poziv za dodelitev subvencij za zamenjavo kritin ali fasadnih plošč, ki vsebujejo azbestna vlakna

Občina Ajdovščina je objavila javni poziv za dodelitev subvencij za zamenjavo kritin ali fasadnih plošč, ki vsebujejo azbestna vlakna. Poziv je odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 15. 11. 2024.

Upravičenci so fizične osebe, ki ne opravljajo dejavnosti in so:

-          lastniki oziroma solastniki stanovanjskih objektov ali stanovanjskih enot ter pomožnih stanovanjskih prostorov v smislu zakona, ki ureja stanovanjsko področje, ki je v izključni rabi fizičnih oseb;

-          najemniki stanovanjskih objektov ali stanovanjskih enot ter pomožnih stanovanjskih prostorov v smislu zakona, ki ureja stanovanjsko področje, ki se nahajajo na območju občine, ki imajo z lastnikom objekta ali stanovanjske enote sklenjeno najemno pogodbo, v kateri je opredeljena tudi pravica oziroma dolžnost najemnika do vlaganj v objekt in imajo ustrezno soglasje lastnika za odstranitev azbestne kritine oziroma fasadnih plošč.

Upravičenci lahko pridobijo subvencijo v višini, ki krije celoten strošek prevzema odpadne azbestne kritine pri pooblaščenem odjemalcu nevarnih odpadkov na območju občine in do 100 % ostalih stroškov, ki nastanejo pri izvedbi del (odstranitev azbestne kritine oziroma fasadnih plošč, pakiranje v vreče ali ovijanje s folijo, prevoz do odlagališča), vendar največ 20,00 EUR na m2 površin azbestnih kritin oziroma fasadnih plošč, ki se odstranjujejo.

Pogoji za pridobitev sredstev so:

-          objekti, katerim se menjuje kritina ali fasadne plošče, ki vsebujejo azbestna vlakna, morajo biti locirani na območju občine in namenjeni stanovanjski rabi;

-          izvajalec, ki odstrani kritino ali fasadne plošče iz azbestnih vlaken, mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo veljavni predpisi;

-          poseg in plačilo odstranitve kritin ali fasadnih plošč, ki vsebujejo azbestna vlakna, morata biti zaključena pred oddajo vloge, vsekakor pa v letu 2024.

Poziv je odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 15. 11. 2024. 

Povezava do objave Javnega poziva za dodelitev subvencij za zamenjavo kritin ali fasadnih plošč, ki vsebujejo azbestna vlakna, v letu 2024 

Vse dodatne informacije o razpisnih pogojih in postopku so na voljo na Oddelku za prostor na tel. št. 05 3659163 (ga. Irma Krapš Lampe).