Javno naročilo: Parkirišča Vipavski Križ

datum: 01.07.2016
kategorija: Javna naročila

Občina Ajdovščina vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe na javno naročilo Parkirišča Vipavski Križ.

 Javno naročilo Parkirišča Vipavski Križ je objavljeno na portalu javnih naročil - direktna povezava, pod številko  JN003274/2016-B01, objavljeno1. 7. 2016. 

Rok za oddajo ponudbe je 18. 7. 2016, do 9. ure.  

Ponudniki lahko zastavljajo vprašanja naročniku le pisno, preko Portala javnih naročil, do vključno 11. 7. 2016, do 12. ure. 

Razpisna dokumentacija za javno naročilo: Parkirišča Vipavski Križ 

POPISI: 

- parkirišče 

- ekološki otok 

- podporni zidovi

- elektrika in javna razsvetljava 

ESPD obrazec 

Dodatne priloge (5. 7. 2016): 

NGK - parkirišče Vipavski Križ 

PGD Vipavski Križ 

Dodatna priloga (6. 7. 2016): 

Ograja Vipavski Križ 

Obrazec v docx