Javno naročilo: Zimska služba v sezoni 2016-17 na območju KS OA - ponovitev

datum: 18.10.2016
kategorija: Javna naročila

Občina Ajdovščina vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe na javno naročilo Zimska služba v sezoni 2016-17 na območju krajevnih skupnosti občine Ajdovščina.

 Javno naročilo Zimska služba v sezoni 2016-17 na območju krajevnih skupnosti občine Ajdovščina je objavljeno na portalu javnih naročil - direktna povezava - pod številko JN006438/2016-W01, dne 18. 10. 2016. 

Rok za oddajo ponudbe je 25. 10. 2016 do 9. ure. Ponudniki lahko naročniku vprašanja zastavljajo le pisno, preko portala javnih naročil, do vključno 21. 10. 2016, do 12. ure. 

Razpisna dokumentacija 

Seznam cest po sklopih