Javno naročilo Izdelava PZI za ureditev površin za kolesarje in pešce: Ajdovščina - Dolenje

datum: 04.05.2020
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji javnega naročila za izdelavo PZI za ureditev površin za pešče in kolesarje na relaciji Ajdovščina - Dolenje

Logo sklada

Javno naročilo Izdelava PZI za ureditev površin za kolesarje in pešce: Ajdovščina - Dolenje je objavljeno na portalu javnih naročil pod zap. št. JN002758/2020-W01, z dne 5. 5. 2020. Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija.

Rok za oddajo ponudbe je do 29. 5. 2020, do 9. ure. Ponudbo je potrebno oddati v elektronski obliki v informacijski sistem e-JN.

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil, do 25. 5. 2020, do 12. ure.

Dokumentacija JN

Projektna naloga

Priloga k Projektni nalogi

ESPD

Poplavna študija

Lokacijska informacija