Javno naročilo: Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest v občini Ajdovščina v letu 2017

datum: 15.06.2017
kategorija: Javna naročila

Občina Ajdovščina vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe na javno naročilo »Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest v občini Ajdovščina v letu 2017«.

Javno naročilo "Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest v občini Ajdovščina v letu 2017" je objavljeno na portalu javnih naročil pod zap. št. JN005974/2017-B01, z dne 15. 6. 2017.

Rok za oddajo ponudb je do 4. 7. 2017, do 9. ure. Ponudniki lahko zastavljajo vprašanja le pisno, preko portala javnih naročil, do 23. 6. 2017, do 10. ure.

Dokumentacija JN

Popisi Sklop 1

Popisi Sklop 2

Popisi Sklop 3 - cestišče

Popisi Sklop 3 - propust

ESPD

Obrazci